bekering overdenking – TNDB_001

december 31, 2018 pieter_sbfee16u

Overdenking: bekering

In deze overdenking wordt gekeken wat ‘bekering’ in de Bijbel is en wat dat praktisch voor ons als gelovigen inhoud. Door de focus terug te brengen en de Bijbel weer als uitgangspunt te nemen, zien we dat er door de jaren heen veel misvattingen over dit onderwerp zijn ontstaan. Daarom is het goed om weer terug te gaan naar de basis, terug naar de Bijbel!