Het is ons verlangen dat velen weer worden gemotiveerd om zelf te gaan lezen en onderzoeken in Gods Woord en geloof zullen hechten aan het evangelie van de Heere Jezus Christus, waarna ze zelf kunnen getuigen van de blijde boodschap en een hulp kunnen zijn voor mensen in nood.

We zien dat door jaren van traditie mensen vast zijn gelopen in hun geloof. We moedigen deze mensen aan om de Bijbel weer prioriteit te geven boven kerkelijke tradities, zodat hun ogen gericht zullen worden op de Heere Jezus Christus, Zoon van God.

Door het bespreken van belangrijke Bijbelse onderwerpen met als uitgangspunt de Bijbel alleen, willen we medechristenen aan het nadenken zetten waarom ze iets geloven en waar dat op gebaseerd is. Hierdoor wordt de basis gelegd om zelf aan een stabiel geloof te kunnen bouwen

We geloven dat het onze taak is om te bidden voor de noden van de mensen om ons heen. Een taak waar we ons overigens graag voor inzetten. We geloven in een God die werkt door gebed en zien uit naar wat Hij gaat doen.