Steun ons werk!

Ja, ik steun het werk van stichting terug naar de Bijbel!

Vooral periodieke giften maken het voor ons makkelijker keuzes te maken voor de toekomst
---------------------------------------------------

Bij een maandelijkse gift van 5 euro of meer, krijgt u gratis het boek: 'een stevig Fundament' opgestuurd


    Middels dit donatieformulier geeft u Stichting terug naar de Bijbel een eenmalige of doorlopende SEPA-machtiging om een gift af te schrijven ter ondersteuning van het werk van Stichting terug naar de Bijbel. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

    U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekening NL37 RABO 0333 5772 48 o.v.v. 'Gift terug naar de Bijbel'. Klik HIER voor een link om zelf een bedrag in te vullen en eenvoudig over te maken. 

    ---------------------------------------------------

    (Eén telefoontje of mailtje is voldoende om uw machtiging voor regelmatige giften stop te zetten.)