Steun ons werk!

Ja, ik steun het werk van stichting terug naar de Bijbel!

Middels onderstaand donatieformulier geeft u Stichting terug naar de Bijbel een eenmalige of doorlopende SEPA-machtiging om een gift af te schrijven ter ondersteuning van het werk van Stichting terug naar de Bijbel. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekening NL37 RABO 0333 5772 48 o.v.v. 'Gift terug naar de Bijbel'.

---------------------------------------------------

Ik machtig Stichting 'terug naar de Bijbel' af te schrijven:

(Eén telefoontje of mailtje is voldoende om uw machtiging voor regelmatige giften stop te zetten.)