Waar willen we uw gift voor gebruiken?

lectuur, promotiemateriaal en evenementen:

Er worden kosten gemaakt om een stand of kraam te huren op beurzen en markten. Voor deze evenementen zijn promotiematerialen benodigd. Denk aan achterwand stand, balpennen, flyers etc. Daarnaast geeft de stichting ook lectuur uit. Denk aan evangelisatiefolders en boekjes.

techniek:

We streven naar een goede kwaliteit van de onderwijsfilmpjes. Dat doen we omdat de boodschap die gebracht wordt ontzettend belangrijk is. Als de boodschap goed ‘verpakt’ is komt dit simpelweg beter over!
Daarin hebben zijn al de eerste stappen gezet. Echter om de kwaliteit verder te verbeteren moeten we verder investeren in technische hulpmiddelen als opnameapparatuur, verlichting, software, etc.

mankracht:

We hebben een visie voor de toekomst. We willen regelmatig nieuwe onderwijsfilmpjes maken en publiceren, een Engelstalige site ontwikkelen, gebedsteams uitbreiden, thema-avonden organiseren, enz. We hebben het voornemen om te kijken of het mogelijk is Pieter Schipper, naast de vrijwillige inzet, voor één dag in dienst te nemen van de stichting. Daarmee kan hij zorgen voor continuïteit in de benodigde werkzaamheden en de visie verder invulling geven. Vooral periodiek terugkerende giften, maken het voor ons makkelijker keuzes te maken voor de toekomst.