SEPA

Als je terug naar de Bijbel wilt steunen, kun je dat doen door een eenmalige of doorlopende SEPA-machtiging. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is het initiatief van de EU en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het betalingsverkeer binnen Europa. Onderstaand de voorwaarden van een SEPA-machtiging.

Voor een SEPA Incasso Algemeen Eenmalig machtiging geef je toestemming aan:

Stichting terug naar de Bijbel om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
Uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van terug naar de Bijbel.
SEPA Incasso Algemeen Doorlopend

Voor een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend machtiging geef je toestemming aan:

Stichting terug naar de Bijbel om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van terug naar de Bijbel.

Incassodata

Vanwege de invoering van SEPA (één Europees betalingssysteem) is het verplicht te vermelden wanneer toegezegde bedragen van een rekening geïncasseerd worden. In 2018 zullen wij op onderstaande data de maandelijkse incasso’s uitvoeren.

– elke 20e van elke maand

Indien het bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, wordt de incasso binnen 14 dagen nog een keer uitgevoerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met info@terugnaardebijbel.nl.

Terugboeken

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank of bel terug naar de Bijbel via 0623772565 of per
mail:: info@terugnaardebijbel.nl. Vraag uw bank naar de voorwaarden.