terug naar de Bijbel

Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind,
zal het beslist niet binnengaan. (Markus 10 v15) 

Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. (Marcus 10 v15)

 

 

terug naar de Bijbel is een stichting die zich inzet om het evangelie van redding te brengen door middel van onderwijs en gebed.

de Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel, zowel het oude als het nieuwe testament, het geinspireerde en levenmakende woord van God is. De Bijbel wordt als uitgangspunt gehanteerd in het beschikbaar gestelde onderwijs.

het kruis

De plaats waar de bekende woorden klonken:'Het is volbracht' Het icoon van redding, waar de Zoon van God de Heere Jezus Christus in volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader de zonde van de wereld droeg.

de liefde

Het grootste gebod. Vanuit die liefde mogen we elkaar bemoedigen, aanvuren, onderwijzen en vermanen. Uit liefde gaf God zijn Zoon en in liefde mogen wij ook Zijn liefde en gerechtigheid verkondigen.

meehelpen
Help ons mee om op deze manier het evangelie te kunnen brengen