De stichting 'terug naar de Bijbel' heeft een ANBI status. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belastingdienst.

Statutaire naam
Stichting terug naar de Bijbel

RSIN/Fiscaal nummer
859.149.110

Post-adres
Hooizolder 16
3262 CS Oud-Beijerland

Telefoon
0623772565

Ons doel
Het Evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel op een relevante en liefdevolle manier te verkondigen, beginnend in Nederland; mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun geloofsleven en om hen te helpen zelf een stabiel geloof te vormen op grond van de Bijbel; het Evangelie te brengen zowel in woorden als in daden van barmhartigheid aan hen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Beleidsplan
Ons beleid en onze uitgangspunten voor de stichting staan in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid
De stichting heeft d.d. geen bestuursleden of ander personeel in dienst. Afhankelijk van de groei van de stichting en de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn, zal de stichting mogelijk in de toekomst een uitvoerend directeur in dienst nemen om de stichting aan te sturen en om de dagelijkse activiteiten vorm te geven. In beginsel parttime en eventueel uit te breiden tot 1 FTE. De beloning volgt de AVR (arbeidsvoorwaardenregeling) voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de bestuursleden en vrijwilligers op een vrijwillige basis. Alle kosten en beloningen moeten direct of indirect in dienst staan van de doelstelling van de stichting.

Financieel verslag
Ons boekjaar loopt standaard van 1 januari t/m 31 december. We zijn opgericht op 10 september 2018. Het eerste boekjaar is verlengt en loopt van 10 september 2018 tot 31 december 2019 derhalve hebben we op dit moment nog geen financieel verslag. Het eerste jaarverslag inclusief toelichting gaat over de periode 10 september 2018 t/m 31 december 2019. Lees het jaarverslag: jaarrekening 2018/2019.

Activiteiten verslag
Via deze website willen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Maar het is ook mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief die we een aantal keer per jaar versturen. Klik hier voor een beknopt activiteitenverslag over het afgelopen jaar.

 

Overige stukken
uittreksel handelsregister.
statuten oprichtingsacte.