De stichting 'terug naar de Bijbel' heeft een ANBI status. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belastingdienst.

Statutaire naam
Stichting terug naar de Bijbel

RSIN/Fiscaal nummer
859.149.110

Post-adres
Hooizolder 16
3262 CS Oud-Beijerland

Telefoon
0623772565

Ons doel
Het Evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel op een relevante en liefdevolle manier te verkondigen, beginnend in Nederland; mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun geloofsleven en om hen te helpen zelf een stabiel geloof te vormen op grond van de Bijbel; het Evangelie te brengen zowel in woorden als in daden van barmhartigheid aan hen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Beleidsplan
Ons beleid en onze uitgangspunten voor de stichting staan in ons beleidsplan.

Beloningsbeleid
De stichting heeft een uitvoerend directeur in dienst om de stichting aan te sturen en om de dagelijkse activiteiten vorm te geven. In beginsel parttime (d.d. 0,1 FTE) en eventueel uit te breiden tot 1 FTE.
Op de arbeidsovereenkomst is geen CAO van toepassing. Wel worden de salaristabel en vakantiedagenregeling van CAO Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) gevolgd. Overige werkzaamheden door de bestuursleden en vrijwilligers zijn op een vrijwillige basis. De stichting kan een vrijwilligersvergoeding afspreken wanneer er substantieel veel vrijwilligersuren worden gemaakt, om zo een deel daarvan te compenseren. Alle kosten en beloningen moeten direct of indirect in dienst staan van de doelstelling van de stichting.

Financieel verslag
Ons boekjaar loopt standaard van 1 januari t/m 31 december. Bekijk hier het jaarverslag inclusief toelichting: jaarrekening 2023.

Activiteiten verslag
Via deze website willen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Maar het is ook mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief die we een aantal keer per jaar versturen. Klik hier voor een beknopt activiteitenverslag over het afgelopen jaar.

 

Overige stukken
uittreksel handelsregister.
statuten oprichtingsacte.