Privacyverklaring bescherming van uw persoonsgegevens

Stichting terug naar de Bijbel is opgericht in 2018 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting onder nummer 72549130. Stichting terug naar de Bijbel richt zich door middel van onderwijs en gebed op christenen in nood en/of die zijn vastgelopen in hun geloofsleven.

Stichting terug naar de Bijbel hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vandaar deze privacyverklaring. Stichting terug naar de Bijbel verwerkt uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Uw gegevens

Als u stichting terug naar de Bijbel steunt of heeft gesteund door middel van een donatie, verwerken wij uw gegevens om u te bedanken, om uw donatie uit te voeren en om u te informeren over gelijksoortige activiteiten en projecten. Informatie over onze activiteiten en projecten verstrekken wij digitaal.

 

Uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Wilt u aanpassingen in uw gegevens of wilt u niet langer informatie van stichting terug naar de Bijbel ontvangen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site. Verzoeken hiertoe zullen uiterlijk binnen 4 weken verwerkt worden.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (AP).

Wij verwerken uw gegevens vanwege uw donatie. Deze verwerking is noodzakelijk om uw donatie volgens uw wensen uit te voeren. Daarnaast is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om u op de hoogte te houden van gelijksoortige activiteiten en projecten.  Zonder deze gegevens zouden wij niet in staat zijn om uw donatie uit te voeren en u verder over stichting terug naar de Bijbel en zijn activiteiten te informeren.

 

Uw gegevens geven wij nooit door aan derden

Stichting terug naar de Bijbel geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij stichting terug naar de Bijbel op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

De bewaartijd

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Stichting terug naar de Bijbel verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 14 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Donateurs stichting terug naar de Bijbel:
Na het afmelden om stichting terug naar de Bijbel periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

Aanschaf lectuur via de site
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

 

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting terug naar de Bijbel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 21-09-2018.

 

Links naar andere websites

In bijzondere gevallen verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Stichting terug naar de Bijbel maakt gebruik van Google Analytics. Bij de instellingen zijn IP-adressen op anoniem gezet.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Of misschien een klacht? U kunt altijd bij ons terecht.

Telefoonnummer: 0623772565
E-mail: info@terugnaardebijbel.nl
Website: www.terugnaardebijbel.nl

Hooizolder 16
3262CS Oud-Beijerland